Adeu a les deduccions per compra o venta de vivenda habitual

Les persones que van comprar una vivenda a habitual o van realitzar algun pagament per a la seva construcció abans de l'1 de gener de 2013, mantindran el seu dret a la desgravació al 2014 i anys successius sempre que hagin deduït  per dita vivenda al 2012 o en anys anys teriors. A més a més  poden deduir-se fins al 15% de les quantitats invertides amb un límit de 9040€. Per altra banda els que han comprat despres d'aquesta data ja no tenen dret a la deducció estatal.

Païs Vasc i Navarra que tenen el seu propi IRPF poden seguir deduïnt per la vivenda habitual, també els que comprin la vivenda o inicïin la seva construcció amb posterioritat a l'1 de gener de 2013.

Pel que fa als lloguers de vivenda habitual desapareix la deducció a tots aquells contractes de lloguers firmats a partir de 2015.